یادداشت مرتضی احمدی عضو شورای اسلامی شهر :بهره وری نیروی انسانی سرمایه مغفول در سازمانها

بهره وری نیروی انسانی سرمایه مغفول در سازمانها

پیتر دار کر می گوید : می توان ادعا کرد که انفجار بهره وری ، مهم ترین پیشامد یکصد سال گذشته ، و موضوعی است که در تاریخ همانند نداشته است .

یکی از نکات بارزی که در ادبیات مدیریت اجرایی بسیاری از سازمانها و شرکتها مغفول مانده است ، با توجه به ارزشمند ترین دارایی و سرمایه آنها نیروی انسانی است ، و اینکه بهره وری واقعی که منجر به اثر بخشی سازمانی هم گردد تنها و تنها از طریق نیروی انسانی امکان پذیر است . نگاهی به شرکتها و سازمانهای موفق در عرصه های داخلی و بین المللی به خوبی مبین این واقعیت است که همگی توجه ویژه ای به نیروی انسانی خود در کل (مسیر شغلی) آن یعنی از انتخاب و استخدام نیروی انسانی،پرورش و توسعه و حفظ و نگهداری آن معطوف می دارند . بنابراین جا دارد که همه شرکتها و سازمانهای ما نیز به این الگوی جهانی توجه نموده و با استفاده درست از این ارزشمند ترین دارایی سازمانی خود ، بهره وری سازمانی خود را بهبود بخشند.


تاریخ:
1397/06/18
تعداد بازدید:
6724
منبع:
Powered by DorsaPortal