یادداشت محمد بیات در خصوص شهر فرهنگی
شهر فرهنگی
قانون،شهر وتمدن سه همراه تاریخی دیرینه اند.آثار بر جای مانده از تمدنها ی پیشین،پند آموزند وباید از آنها به درستی حفاظت کرد.
نظریه شهر فرهنگی ، کوششی برای همزیستی ومفهوم متضاد است .توسعه شهری که ذاتا تحول گرا ومیراث فرهنگی که ذاتا حفاظت گراست .بر پایه ی چنین اندیشه ای ،آثار تاریخی ، خرابه هایی بی ارزش ومانعی برای نو گرایی شهری به شمار نمی آیند ، آنها هویت تاریخ یک ملت اندکه همانند گوهری گرانبها سزاواربودن ودیدن هستند والبته شایسته مرمت ونگهداری که امروزه مردم با دیدن آنها لذت می برند .
شهر فرهنگی ،شهری است که حامل تمدن وفرهنگ دیرینه است .شهری است که خصوصیات وعناصر فرهنگی خود را در خود جای داده است لذا این فرهنگ شهری است که با منابع فرهنگی شهر از قبیل بناهای تاریخی ،خرده فرهنگها ،صنایع دستی ، آداب ورسوم ، موسیقی فولکلور ومنابعی که زاده زیست بوم شهری است ، ارزش واعتبار می یابد وسبب توسعه اجتماعی وسیاسی جوامع شهری می شود .
آنچه شهر ها را از یکدیگر متمایز می سازد فرهنگ هایی است که هر شهر در خود دارد .بعضی از شهرها ،شهرهای فرهنگی هستند وبعضی نیز فرهنگ شهری دارند .شهر فرهنگی به حفظ وانسجام اجتماعی و فرهنگی شهر کمک می کند ومیزان مشارکت وهمکاری مردم را در اداره شهر توسعه می دهد ودر غیر این صورت هر برنامه ای اگر با توجه به نیاز مردم وفرهنگ آنان به خوبی انجام نگیرد و در آنان احساس جدایی از مدیران را ایجاد کرده وآنان را به سوی گریز از مشارکت و همکاری می کشاند .مدیران شهر می توانند با افزایش همکاری ومشارکت خود وایجاد تسهیلات در امور مردم ،اعتماد مردم را به کار هایی که انجام می دهند کسب کنند وبا حمایت آنان وهمکاری ومشارکت با مردم ، آنان را در جهت ارتقاء فرهنگ شهری مناسب هدایت نمایند.
فرهنگ شهری زمانی نهادینه می شود که شهروندان به حقوق شهروندی یکدیگر آشنا بوده وبه این حقوق احترام بگذارند ودر کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند .فرهنگ شهری وشهر فرهنگی لازم ملزوم یکدیگرند واین عناصر فرهنگی هستند که به شهر: هویت واعتبار می بخشد وباعث پویایی ونشاط اجتماعی می شوند .در شهر فرهنگی ، مردم سرمایه ای ارزشمند فرهنگی گذشته وحال خویش را پاس میدارند وآنها را در متن زندگی خود جاری میکنند.
به امید آن روز...
تاریخ:
1397/04/02
تعداد بازدید:
6887
منبع:
Powered by DorsaPortal